NFZ o zmianach w postępowaniach kontrolnych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 03 czerwca 2019 13:48

W związku z wejściem w życie 1 czerwca ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie tzw. „ustawy kontrolerskiej”), NFZ przekazał informacje podmiotom, u których toczy się lub toczyć się będzie postępowanie kontrolne prowadzone przez Fundusz.

NFZ o zmianach w postępowaniach kontrolnych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

„Przepisy ustawy kontrolerskiej wprowadzają istotną zmianę w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą wprowadzone stopniowo. Ustawodawca przewidział szereg przepisów przejściowych, które umożliwią systematyczne wprowadzenie nowych regulacji” - czytamy w komunikacie NFZ z 3 czerwca.

Jak informuje Departament Kontroli, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Ze względu na fakt, że wydziały kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ od 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają kontrolowane podmioty z NFZ po 1 czerwca 2019 r. będzie pochodziła z nowej struktury - Terenowy Wydział Kontroli - co nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Fundusz informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), w brzmieniu ustalonym przez ustawę kontrolerską, a więc na podstawie postanowień Działu IIIA (art. 61a-61zb) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze