NFZ o sposobie rozstrzygania zażaleń świadczeniodawców dotyczących ordynacji lekarskiej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 16 maja 2013 16:33

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie procedury rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Funduszu na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

NFZ o sposobie rozstrzygania zażaleń świadczeniodawców dotyczących ordynacji lekarskiej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Świadczeniodawcy lub osobie uprawnionej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy.

Zgodnie z opublikowanym zarządzeniem zażalenie, o którym mowa składane jest do prezesa NFZ za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału Funduszu. To dyrektor oddziału Funduszu, za pośrednictwem którego zostało złożone zażalenie, po zapoznaniu się z jego treścią opracowuje i przekazuje Prezesowi Funduszu stanowisko w sprawie, zawierające uzasadnienie jego przyjęcia, oraz dokumenty dotyczące zażalenia.

Dodatkowo rozpatrując zażalenie, prezes Funduszu zasięga stanowiska Zespołu ds. rozpatrywania zażaleń. W uzasadnionych przypadkach, prezes Funduszu może rozpatrzyć zażalenie bez stanowiska Zespołu.

Po rozpatrzeniu zażalenia, prezes Funduszu kieruje do świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, odpowiedź na zażalenie, informując jednocześnie o rozstrzygnięciu dyrektora oddziału Funduszu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze