NFZ o rozliczaniu dotacji dla Funduszu

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2014 12:26

Prezes NFZ podpisał 9 lipca br. nowelizację zarządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie ze zmianą, w przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku Centrala Funduszu zwraca niewykorzystane środki z dotacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum