NFZ/Rynek Zdrowia | 08-12-2014 16:27

NFZ o planowanych zmianach we wzorze EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, o zmianie wzoru wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która nastąpi od dnia 1 stycznia 2015 r.

 Zmiana wynika z nowelizacji art. 2 oraz art. 5 ust. 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 164 poz. 1027 z późn. zm.) w wyniku której rozszerzono grupę świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniono definicję członka rodziny.

Wzory wniosków obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl