NFZ o kontrolach w Funduszu

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 lutego 2013 22:00

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swoich stronach internetowych zestawienie kontroli prowadzonych w NFZ w 2012 r.

NFZ o kontrolach w Funduszu
Wynika z niego, że instytucje zewnętrzne przeprowadziły w 2012 r. łącznie 63 kontrole w jednostkach organizacyjnych NFZ. W porównaniu do roku 2011 liczba kontroli wzrosła o 29 proc. Kontrole były przeprowadzone lub zlecone przez 13 różnych instytucji. Podmiotem, który przeprowadził najwięcej kontroli w Funduszu, była Najwyższa Izba Kontroli (30).

Ponadto kontrole przeprowadziły: Ministerstwo Zdrowia (11kontroli), Archiwum Państwowe (5 kontroli), urzędy wojewódzkie (4 kontrole), urzędy miast, Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna (po 2 kontrole), a także Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Pracy oraz Urząd Nadzoru Budowlanego (po 1 kontroli).

Najczęściej kontrolowanymi jednostkami były: Centrala (6 kontroli) oraz oddziały: Wielkopolski, Małopolski, Śląski, Świętokrzyski i Zachodniopomorski (po 5 kontroli). Najmniej kontroli przeprowadzono w oddziałach: Kujawsko-Pomorskim, Opolskim oraz Pomorskim (odpowiednio 1 i po 2 kontrole). Obecnie w trakcie realizacji pozostaje 14 kontroli.

Wyniki zakończonych kontroli w przeważającej części wskazują na prawidłowe funkcjonowanie Funduszu w badanych obszarach. Wydane podczas kontroli oceny przedstawiają się następująco: 67 proc. kontroli oceniono w całości pozytywnie lub pozytywnie, mimo stwierdzenia uchybień czy nieprawidłowości; 2 proc. oceniono negatywnie; w 31 proc. kontroli nie sformułowano ocen. W przypadku połowy zakończonych kontroli podmioty kontrolujące wydały zalecenia pokontrolne.

W Centrali Funduszu przeprowadzono 6 kontroli, z czego 3 nie zostały zakończone. Połowa wszystkich kontroli w Centrali w 2012 r. dotyczyła realizacji projektów systemowych realizowanych przez Sekcję ds. Realizacji, Monitoringu i Ewaluacji Projektów Europejskich wDSOZ.

Kontrole w oddziałach dotyczyły m.in. finansowania i dostępność świadczeń stomatologicznych dla ubezpieczonych i uprawnionych, wykonania planu finansowego NFZ w 2011 r., kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, realizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Więcej: www.nfz.gov.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum