NFZ o konieczności aktualizacji danych przez świadczeniodawców

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 10 października 2011 17:01

NFZ przypomina, że od 1 lipca 2011 roku obowiązują przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2011 r. nr 112, poz. 654), które zmieniły definicję świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Uaktualnienie danych będzie warunkiem przystąpienia do konkursów ogłaszanych przez płatnika.

NFZ o konieczności aktualizacji danych przez świadczeniodawców
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych i przestały być świadczeniodawcami uprawnionymi do samodzielnego złożenia oferty i podpisywania umów z Funduszem.

W myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest w tym przypadku podmiot leczniczy, czyli w szczególności: przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, kościół lub kościelna osoba prawna.

W celu prawidłowego i skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy na rok 2012, konieczna jest aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy. Aktualizacja danych w portalu jest niezbędna także w przypadku umów niewygasających z końcem bieżącego roku a także jest warunkiem przygotowania oferty.

Zmiany w portalu NFZ obejmują konieczność uzupełnienia danych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do danych świadczeniodawców został dodany nowy zakres informacyjny. Dane opisujące podmiot wykonujący działalność leczniczą to:

- nazwa
- NIP
- REGON
- adres siedziby podmiotu
- dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail)
- wskazanie odpowiedniej pozycji ze słownika podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze