NFZ o dofinansowaniu zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 01 czerwca 2019 21:22

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

Na realizację dofinansowania zakupu oprogramowania w 2019 r. zostaną przeznaczone środki w wysokości 21 mln 267 tys. zł.

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania, o którym mowa w § 2 pkt 3, przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

1) posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w ust. 2, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub

2) u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

2. Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:

1) podstawowa opieka zdrowotna lub
2) podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub
3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub
4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub
5) leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub
6) leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub
7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
8) rehabilitacja lecznicza, lub
9) leczenie stomatologiczne, lub
10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub
11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub
12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub
13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub
14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub
15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub
16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub
17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub
18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub
19) opieka paliatywna i hospicyjna.

Więcej (treść zarządzenia z załącznikami): www.nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum