NFZ: nocna i świąteczna opieka także w normalnych godzinach pracy. Jest nowe zarządzenie

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia01 lipca 2021 15:24

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej także w normalnych godzinach pracy przychodni. Fot. archiwum
  • Zarządzenie ma na celu zapewnienie dostępności do świadczeń  podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji braku możliwości ich pełnego zabezpieczenia w nocy i święta
  • Zarządzenie wprowadza możliwość udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  • Świadczenia finansowane będą przez zwiększenie wartości ryczałtu za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zarządzenie jest wydawane w związku z § 19 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.).

Przepis ten został dodany postanowieniami § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1116).

Czytaj również: NFZ koryguje współczynniki płacowe dla pielęgniarek i ratowników

Nocna i świąteczna opieka inaczej z konieczności

Wprowadza możliwość udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.

Zarządzenie ma na celu zapewnienie świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędnych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich) w sposób określony w zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Warto przeczytać: NFZ: za leczenie w gabinecie lekarz POZ zarobi więcej pieniędzy. Nowe przepisy weszły w życie

Opieka w godzinach normalnej pracy

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania konieczności zabezpieczenia udzielania świadczeń.

Świadczenia finansowane będą przez zwiększenie wartości ryczałtu za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca zobowiązuje się do zapewnienia lekarzy i pielęgniarek, którzy będą udzielać świadczeń w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w godzinach od 8:00 do 18:00.

Czytaj także: NFZ: od 1 lipca bezlimitowe świadczenia w AOS oraz niektóre kardiologiczne

Dla świadczeniodawców większy ryczałt

Umowa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych porozumieniem, może być wypowiedziana przez Fundusz w każdym czasie z zachowaniem 24-godzinnego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec dnia.

§ 5. Do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom, w ramach porozumienia przyjmuje się zwiększenie wartości ryczałtu miesięcznego dla podmiotu realizującego świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o kwotę ryczałtu (R), za każdy dzień zabezpieczenia świadczeń, o których mowa w § 1, wyliczonego zgodnie ze wzorem:
𝑹𝒎
R =
𝟓𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟎
gdzie:
Rm – kwota ryczałtu miesięcznego dla danego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za kwiecień 2021 r.;
510 – liczba godzin funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w kwietniu 2021 r.;
10 – liczba godzin funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.

Polecamy: 500 zł za pacjenta z covidem i po trzy łóżka buforowe w każdym szpitalu. Ministerstwo Zdrowia reorganizuje system

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum