NFZ: do lekarza z ZUS RMUA

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 13 listopada 2009 09:09

Od 1 stycznia 2010 roku ZUS nie będzie wydawał ani potwierdzał legitymacji ubezpieczeniowych. Wystarczy ZUS RMUA.

„W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku” podaje NFZ w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA, wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą prawo do świadczeń zdrowotnych potwierdza druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby ubezpieczone w KRUS natomiast muszą okazać  zaświadczenie lub legitymację aktualnie podstemplowaną przez KRUS. Emeryci i renciści, by skorzystać z usług medycznych będą musieli okazać legitymacje emeryta lub rencisty.

W przypadku bezrobotnych wystarczy aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, a osób ubezpieczonych dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej. 

Członek rodziny osoby ubezpieczonej będzie musiał okazać dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego, aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,  a w przypadku dzieci uczących się dodatkowo trzeba będzie przedstawić dokument potwierdzający kontynuację nauki lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych w przypadku pobytu w szpitalu, pacjent  może dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia. 

Pełny tekst komunikatu jest dostępny na stronie: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=3926

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum