×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Można dostać 650 zł miesięcznie. Wiadomo, kto może skorzystać ze świadczenia

Autor: oprac. JKB • Źródło: gowork.pl, Rynek Zdrowia05 czerwca 2023 22:10

Świadczenie może wynieść 650 zł miesięcznie, ale mało kto o nim wie. Tymczasem wypłacany jest z urzędu osobom, które z własnej inicjatywy podjęły pracę zarobkową. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki.

Można dostać 650 zł miesięcznie. Wiadomo, kto może skorzystać ze świadczenia
Dodatek, o którym prawie nikt nie wie. Można zgarnąć ponad 600 zł miesięcznie Fot. AdobeStock
 • Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przyznawane niektórym osobom posiadającym status bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych
 • Przysługuje tym, którzy podjęli zatrudnienie albo inną pracę zarobkową – to dodatek za znalezienie pracy m.in. z własnej inicjatywy
 •  Kwota dodatku jest zależna od wysokości zasiłku dla bezrobotnych - ostateczna kwota świadczenia to 50 proc. zasiłku podstawowego
 • W 2023 roku maksymalna wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi nieco ponad 652 zł

Można dostać 650 zł miesięcznie. Wiadomo kto może skorzystać ze świadczenia

Najprościej ujmując, dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku. Konieczne w tym przypadku jest samodzielne podjęcie pracy albo podjęcie zatrudnienia na podstawie skierowania przez Urząd Pracy. Jest to dodatek do wynagrodzenia, czyli forma motywacji danej osoby do kontynuowania pracy.

Dodatek mogą otrzymać osoby, które:

 • są bezrobotne, posiadają prawo do zasiłku i samodzielnie znalazły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • podejmą zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd w niepełnym wymiarze godzin i będą otrzymywać niższe wynagrodzenie od minimalnego.

Istnieje też grupa osób, którym nie przysługuje dodatek aktywizacyjny. Należą do nich m.in. osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych czy też prac interwencyjnych. Inne powody, dla których zasiłek aktywizacyjny nie jest przyznany:

 • osoby zostały ponownie zatrudnione u ostatniego pracodawcy przed rejestracją w UP,
 • osoby zostały zatrudnione u pracodawcy zagranicznego poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby są w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym,
 • jeśli między kolejnymi umowami zaistniała przerwa dnia roboczego, w którym osoba nie zarejestrowała się w urzędzie pracy.

Ile wynosi i jak długo jest wypłacane świadczenie?

Warto pamiętać, że dodatek aktywizacyjny wypłacany przez urząd pracy ma stałą wartość. Stanowi on 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych określonego w danym roku. Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 wynosi 1304,10 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, a następnie 1024,10 zł. Oznacza to, że dodatek wynosi maksymalnie nieco ponad 652 zł.

Termin wypłacania dodatku:

 • po zakończeniu miesiąca,
 • termin jest ustalany przez powiatowy urząd pracy, ale nie może być dłuższy niż 14 dni po zakończeniu miesiąca,
 • w przypadku, gdy dodatek przysługuje za niepełny miesiąc, jego kwotę dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni, w których świadczenie przysługuje.

Jak długo wypłacany jest dodatek? Osoby, które samodzielnie znalazły zatrudnienia, będą otrzymywać świadczenie przez połowę okresu, w jakiej danej osobie przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych. Z kolei w przypadku osób, które podjęły pracę na podstawie skierowania przez urząd pracy, dodatek przysługuje przez cały okres, w jakim zachowałyby prawo do zasiłku.

Co powinien zawierać wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Chcąc uzyskać dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy, należy złożyć odpowiedni wniosek – wzór dokumentu udostępnia każdy urząd. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:

 • dane wnioskodawcy (dane kontaktowe i adres),
 • zapis informujący czy zatrudnienie nastąpiło z własnej inicjatywy czy z ramienia urzędu pracy,
 • dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia np. umowa o pracę, którą należy także załączyć,
 • deklarację o zobowiązaniu do regularnego informowania urzędu pracy o stanie swojego zatrudnienia,
 • zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego o podjęciu zatrudnienia lub poświadczenie wykonywania innej pracy zarobkowej.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze