×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Mobilizacja do wojska. Kogo obejmie powszechna mobilizacja? Co z medykami?

Autor: oprac. JKB • Źródło: pulshr.pl, Rynek Zdrowia04 marca 2022 13:00Aktualizacja: 04 marca 2022 21:34

Obowiązek służby wojskowej i powszechna mobilizacja. Kogo można wezwać do wojska? Jakie przepisy obowiązują? W przypadku powszechnej mobilizacji, do służby wojskowej może zostać powołany niemal każdy Polak. Co z mobilizacją lekarzy, pielęgniarek i ratowników

Mobilizacja do wojska. Kogo obejmie powszechna mobilizacja? Co z medykami?
Inauguracja kolejnej edycji akcji honorowego krwiodawstwa "SpoKREWnieni służbą" przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. (jm) Fot. PAP/Piotr Nowak
 • Na wypadek ewentualnej powszechnej mobilizacji do wojska można powołać praktycznie każdego obywatela Polski
 • Nie wszyscy jednak spełniają warunek powołania do służby wojskowej, np. ograniczeniem może być wiek czy stan zdrowia obywatela, a także w przypadku kobiet ciąża
 • Corocznie przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa medyków, którzy uzyskują odpowiedni wiek – procedura dotyczy mężczyzn i kobiet
 • Co z lekarzami i pielęgniarkami? Czy ich również dotyczy pobór do wojska? Medycy, którym orzeczona zostaje kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, idą do rezerwy
 • Mamy armię zawodową. W pełni profesjonalna armia z pomocy lekarzy cywilów skorzysta, gdy sytuacja będzie krytyczna

Mobilizacja do wojska. Kogo obejmie powszechna mobilizacja?

Jak wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polski, w przypadku powszechnej mobilizacji albo wybuchu wojny praktycznie każdy obywatel Polski może zostać wezwany do służby.

Art. 109. Powołanie do czynnej służby wojskowej. Zaciąg ochotniczy

 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, niezależnie od ich przeznaczenia, mogą być w każdym czasie powołane do czynnej służby wojskowej.
 2. Do czynnej służby wojskowej mogą być powołane również inne osoby, które zgłosiły się o pełnienia tej służbie w drodze zaciągu ochotniczego.

Puls HR przypomina również, powołując się na zapisy wspomnianej ustawy, że obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy od dnia, w którym skończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, gdy skończą 55 lat. W przypadku osób posiadających stopień podoficerski albo oficerski - 63 lata.

Powszechna mobilizacja. Kto nie jest powoływany do służby?

Wyjątkiem są osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pełnienie służby. Wyjątki stanowią także niektóre grupy kobiet.

Art. 58. Obowiązek służby wojskowej

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

 1. W ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po odbyciu porodu;
 2. Sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
 3. Sprawujące opiekę nad:
 • dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
 • osobami obłożnie chorymi,
 • osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

Do czynnej służby wojskowej nie powołuje się także niektórych osób, które znane są za zdolne do tej służby:

 • obywateli polskich, którzy stale zamieszkują za granicą,
 • obywateli, którzy nie posiadają miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące na terytorium Polski.

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Na jakich zasadach mobilizacja medyków?

W Polsce co roku przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, która obejmuje odpowiedni rocznik. W tym roku odbędzie w dniach od 4 kwietnia do 8 lipca. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy mężczyzn, ale i niektórych kobiet.

Wezwanie obejmuje wszystkich mężczyzn spełniających kryterium wieku, w tym m.in. studentów kierunków medycznych.

Do rzeczonej kwalifikacji wzywane są kobiety uczące się, które nabywają umiejętności przydatne do wojska. Studentki ostatniego roku albo absolwentki kierunków:

 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • lekarski,
 • lekarsko-dentystyczny,
 • pielęgniarstwo,
 • psychologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • weterynaria.

Przypomnijmy, obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. Medycy, którzy otrzymają kategorię "A" idą do rezerwy, jeśli nie zgłoszą się ochotniczo do służby.

Mimo toczącej się w Ukrainie wojny na razie nic nie wskazuje na to, że do wojska zostaną powołani medycy. Nasza obecna armia składa się z żołnierzy zawodowych – korzystanie z lekarzy będących w cywilu jest ostatecznością.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum