Mniejszy zasiłek to spore problemy. Chorzy się skarżą. Ministerstwo odpowiada

Autor: oprac. JKB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia02 kwietnia 2022 15:00

Zmiany dotyczące zwolnienia  lekarskiego i zasiłku chorobowego w 2022 roku wzbudziły sporo wątpliwości. - Zmiana przepisów spowodowała, iż osoby chorujące przewlekle, w tym na choroby nowotworowe obawiają się, iż pozostaną one pozbawione środków finansowych – napisano w interpelacji do ministra.

Mniejszy zasiłek to spore problemy. Chorzy się skarżą. Ministerstwo odpowiada
W 2022 roku doszło do zmian w zasiłkach chorobowych i zwolnieniach. Fot. PAP/Tomasz Gzell
 • Poważne zmiany w zwolnieniach lekarskich i zasiłkach chorobowych weszły w życie z początkiem 2022 roku. Przede wszystkim został zmieniony okres pobierania zasiłku chorobowego
 • Przypomnijmy: najważniejsza zmiana to ta, że do 182 dniowego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni
 • W związku z wątpliwościami i problemami dotyczącymi L4 oraz zasiłków, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja poselska
 • Po nowelizacji przepisów prawa ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w bardzo ciężkiej sytuacji znalazły się wszystkie osoby przewlekle chore, w tym przede wszystkim osoby z chorobą nowotworową – podano w piśmie

Zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy po nowemu od 2022 roku

Interpelacja poselska skierowana do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczyła sprawy zweryfikowania wprowadzonych zmian w przepisach regulujących długość wypłacania zasiłku chorobowego. Została ona złożona przez poseł Ewę Kołodziej z Koalicji Obywatelskiej.

Na wstępie pisma zostały podane szczegółowe zmiany związane ze zwolnieniami lekarskimi oraz zasiłkiem chorobowym, które wzbudzają liczne kontrowersje i wątpliwości.

- Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu, w którym ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w sytuacji stwierdzenia przez lekarza jego niezdolności do pracy. Zmiany te w znaczący sposób ograniczają możliwość długotrwałego pozostawania na zasiłku chorobowym z powodu niezdolności do pracy. Do końca 2021 roku wszystkie jednostki chorobowe ubezpieczonego były liczone w oddzielnych limitach, natomiast po zmianach wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego będą wliczały się do jednego limitu – czytamy.

Posłanka zwraca uwagę w interpelacji na niepokojący fakt – po nowelizacji przepisów w jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się osoby chorujące przewlekle, w tym na nowotwory. Autorka podkreśliła także, że osoby te muszą niekiedy bezwzględnie korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Nowe zasady L4 i zasiłku chorobowego uderzają w przewlekle chorych?

- Zmiana przepisów spowodowała, iż osoby chorujące przewlekle, w tym na choroby nowotworowe obawiają się, iż pozostaną one pozbawione środków finansowych ze względu na zmieniony sposób przeliczania okresu chorobowego – czytamy.

Posłanka zdecydowała się także na zadanie następujących pytań:

 1. Dlaczego tylko zwolnienie lekarskie spowodowane ciążą oraz gruźlicą uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego przez dłuży okres, a wszystkie inne przewlekłe choroby takie zwolnienie wykluczają?
 2. Dlaczego osoby z chorobą nowotworową zostały pominięte przy ustalaniu możliwości przebywania na dłuższym zwolnieniu lekarskim?
 3. Czy ministerstwo planuje zmiany w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?
 4. Czy do ministerstwa docierają sygnały od osób przewlekle chorych o poczuciu wykluczenia z niejasnych dla nich powodów?
 5. W jaki sposób ministerstwo zamierza rozwiązać opisany powyżej problem?

Ministerstwo odpowiada na pytania o zasiłek chorobowy

Jak można przeczytać w odpowiedzi resortu, zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż 182 dni, natomiast jedynie w przypadku ciąży albo gruźlicy – wówczas zasiłek przysługuje nie dłużej niż 270 dni.

- Wydłużenie okresu zasiłkowego w przypadku ciąży ze 182 do 270 dni wynika z okresu trwania ciąży i miało na celu wyeliminowanie przypadków konieczności występowania przez kobiety w tej szczególnej sytuacji o świadczenie rehabilitacyjne. Ułatwiło to kobietom w ciąży dostęp do świadczeń zapewniających im zastąpienie dochodu w okresie ciąży, jeżeli zmuszone są przebywać na długotrwałych zwolnieniach lekarskich w związku ze swoją ciążą podano w uzasadnieniu.

Co istotne, przedłużenie okresu trwania zasiłku chorobowego dla osób zmagających się z gruźlicą wynika z faktu, że jest to choroba zakaźna.

Zasiłek chorobowy i zwolnienie lekarskie po nowemu. Najważniejsze punkty wymienione przez resort:

 • długość okresu zasiłkowego w każdej innej chorobie niż gruźlica lub przypadającej w czasie ciąży, bez względu na jej rodzaj wynosi 182 dni,
 • ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne,
 • świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie różnicuje uprawnień do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego od rodzaju choroby, będącej przyczyną absencji chorobowej.

- Rozwiązanie, przyjęte w powołanej ustawie, stanowiące, że okres zasiłkowy trwa 182 dni, z możliwością uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego na okres do 12 miesięcy, jest rozwiązaniem optymalnym, zabezpieczającym interesy osób chorych, w tym również osób przewlekle chorych – wyjaśniono.

Z kolei w przypadkach szczególnie długotrwałej niezdolności do pracy – osoba zainteresowana może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy – wyjaśniono w odpowiedzi.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum