Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 24 listopada 2014 13:19

W poniedziałek (24 listopada) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Po konsultacjach rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwaną ustawą nowelizującą.

Ustawa nowelizująca, celem wzmocnienia nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia wprowadziła zmiany w zakresie sposobu powołania zarówno Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i rad oddziałów wojewódzkich.

Kompetencje do powoływania wskazanych organów uzyskał minister zdrowia, dzięki czemu połączono w jednym podmiocie zarówno funkcje nadzorcze, jak i kreacyjne. Konsekwentnie, ustawa nowelizująca upoważniła ministra właściwego do spraw zdrowia do nadania w drodze rozporządzenia statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dotychczas statut ten nadawał Narodowemu Funduszowi Zdrowia Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oprócz zmiany podmiotu wydającego niniejsze rozporządzenie, projekt nie wprowadza zmian w treści rozporządzenia.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum