Ministerstwo Zdrowia powołuje nowy zespół. Zarządzeniem likwiduje też wcześniejszy

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia23 maja 2022 16:00

Minister Zdrowia wydał zarządzenie o powołaniu "Zespołu do spraw organizacji opieki zdrowotnej dla osób starszych". Przepisy wejdą w życie po siedmiu dniach.

Ministerstwo Zdrowia powołuje nowy zespół. Zarządzeniem likwiduje też wcześniejszy
Zespół opracuje rekomendacje dla zdrowotnej polityki osób starszych. Fot. Adobestock
  • Nowe zarządzenie resortu zdrowia zostało opublikowane 23 maja
  • Dotyczy powołania zespołu do spraw organizacji opieki zdrowotnej dla osób starszych
  • Zespół zajmie się opracowaniem rozwiązań i rekomendacji w zakresie organizacji opieki zdrowotnej dla osób starszych

Nowy zespół w miejsce poprzedniego. Czym się zajmie?

Zespół będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Jego przewodniczącym będzie reprezentant resortu zdrowia – sekretarz albo podsekretarz stanu nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Sekretarzem zespołu ma być również przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego MZ.

Zarządzenie wylicza też, kim będą członkowie zespołu, dwóch wskazuje z nazwiska. Będą to:

a) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

c) dwóch przedstawicieli Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,

d) dwóch przedstawicieli Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w tym jeden przedstawiciel w randze Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora,

e) przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

g) Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii,

h) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

i) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

j) dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka – Zastępca Ordynatora ds. Medycznych Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,

k) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

l) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

m) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadania zespołu. Opracować dokument i poddać go ocenie

Do zadań Zespołu będzie należało:

  • przygotowanie dokumentu zawierającego rozwiązania i rekomendacje w zakresie poprawy opieki zdrowotnej dla osób starszych;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.

Zespół, po opracowaniu projektu wspomnianego dokumentu, przekaże go ministrowi zdrowia. Przewodniczący może, w przypadku potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

Jak czytamy w zarządzeniu, z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. Pierwsze posiedzenie będzie zwołane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych regulacji. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu opracowanego dokumentu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie tym samym "znosi się Zespół do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej powołany zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2020 r.". Wejdzie w życie za tydzień.

Pełna treść dokumentu pod tekstem do pobrania.

Dodajmy, że Główny Urząd Statyczny opublikował pierwszy raport ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z niego, że ubywa najmłodszych mieszkańców Polski, maleje także liczba osób w wieku produkcyjnym. Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku emerytalnym. W ciągu 10 lat przybyło blisko dwa miliony osób w grupie wiekowej 60-65 lat i więcej.

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum