Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 06-11-2018 11:22

Minister zdrowia do RPO: można rozważyć ograniczenie opłat na przyszpitalnych parkingach

Minister zdrowia odpowiedział RPO na wystąpienie w sprawie wysokich opłat za postój na przyszpitalnych parkingach. Uważa, że można rozważyć wprowadzenie ograniczeń cenowych za parkowanie, ale tylko wtedy, gdy tereny postojowe są własnością szpitali.

Minister zdrowia: Można rozważać wprowadzanie regulacji ograniczających opłaty parkingowe. Fot. archiwum

Szpitale i inne podmioty lecznicze wynajmują lub oddają w dzierżawę tereny parkingowe prywatnym przedsiębiorcom, aby zwiększyć swe przychody. Zdaniem RPO wygórowane opłaty mogą ograniczać prawa pacjentów do kontaktu z najbliższymi, czy prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

W swym wystąpieniu Adam Bodnar podkreślał, że nie chodzi o pozbawienie możliwości pobierania jakichkolwiek opłat, ale o rozważenie wprowadzenia do ustawy o działalności leczniczej przepisów, które uzależniałyby możliwość oddawania w dzierżawę lub najem terenów przyszpitalnych od zobowiązania się przedsiębiorcy, że nie będzie dochodził od osób korzystających kar umownych ani opłat dodatkowych z tytułu naruszenia regulaminu parkingu. Poza tym - według RPO - przepisy mogłyby ustalać maksymalną wysokość opłaty za parkowanie.

Minister zdrowia Łukasza Szumowski, odpowiadając rzecznikowi podkreślił, że obszar ten wykracza poza ramy ustawy o działalności leczniczej, ale przyznał, że można rozważać wprowadzanie regulacji ograniczających opłaty parkingowe w przypadku, gdy podmioty lecznicze dysponują tytułem prawnym do nieruchomości przeznaczonych na parkingi (także, gdy są one np. oddane w dzierżawę przedsiębiorcom) - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Więcej: www.rp.pl