Minister proponuje zmiany. Wielowładztwo utrudnia funkcjonowanie szpitali

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia03 stycznia 2022 14:25

Począwszy od 2023 roku wszystkie szpitale będą równocześnie, co trzy lata, podlegać z urzędu obowiązkowej ocenie i przyznaniu jednej z czterech kategorii - wynika z projektu ustawy dot. szpitalnictwa.

W ustawie uregulowane zostały kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Szpitali (fot. AdobeStock)
 • Do konsultacji trafił projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
 • Zawiera on m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Szpitali, jej zadania oraz organizację
 • Dokument wprowadza też kategoryzację szpitali - począwszy od 2023 r., wszystkie podmioty będą równocześnie, co trzy lata, podlegać z urzędu obowiązkowej ocenie i przyznaniu jednej z czterech kategorii (kategoryzacja obligatoryjna)

Niedzielski o reformie szpitali w Polsce: ten dzień zapisze się w historii szpitalnictwa

Będzie mechanizm oddłużenia szpitali, ale pod licznymi warunkami. "Nic za darmo"

Minister zdrowia przedstawił do konsultacji projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Liczący prawie 80 stron dokument zawiera przepisy, które mają pozwolić na optymalizację jakości leczenia i poziomu bezpieczeństwa pacjenta przez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia (koncentrację leczenia specjalistycznego) oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń.

Ustawa ma również zapewnić prowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych dzięki optymalnemu zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych obywateli, zgodnego z Mapą Potrzeb Zdrowotnych i Planami Transformacji.

Serie popularnego leku na przeziębienie wycofane z obrotu

Zjawisko wielowładztwa i nieefektywne wykorzystanie bazy

"Od lat prawidłowe funkcjonowanie publicznych szpitali w Polsce ograniczone jest przez szereg czynników: pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem, zjawisko tzw. „wielowładztwa”, czyli występowanie różnych podmiotów tworzących nadzorujących te podmioty na określonym obszarze, nie zawsze uzasadniona konkurencja między szpitalami, utrzymywanie nieefektywnie wykorzystywanej bazy, czy podwyższonej gotowości, nieskoordynowana opieka nad pacjentem na danym terenie, niedoinwestowanie
sektora szpitalnictwa, niewystarczające lub nieadekwatne do potrzeb zdrowotnych ludności zasoby systemu, czy w końcu brak skoordynowania działań zarządczych, np. w ramach zarządzania kryzysowego, co najlepiej uwidoczniły działania w ramach zwalczania epidemii COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dokument określa m.in. sposób oraz zasady dokonywania oceny i kategoryzacji podmiotów szpitalnych, procedurę tworzenia przez podmiot szpitalny planu rozwojowego oraz planu naprawczo-rozwojowego, a także reguluje kwestie związane z przebiegiem postępowania naprawczo-rozwojowego.

Ponadto w ustawie uregulowane zostały kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Szpitali, jej zadania oraz organizację, a także wymagania związane ze stanowiskiem kierownika podmiotu szpitalnego.

Zmiany w 28 ustawach. Potężna nowelizacja przepisów m.in. o refundacji leków i Funduszu Medycznym

Będą cztery kategorie szpitali

Wszystkie podmioty szpitalne, począwszy od 2023 r., będą równocześnie, co trzy lata, podlegać z urzędu obowiązkowej ocenie i przyznaniu jednej z czterech kategorii (kategoryzacja obligatoryjna).

Kategoria A zostanie przyznana podmiotowi szpitalnemu w dobrej sytuacji finansowej, w przypadku którego spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przyjmuje wartość większą niż 0,0 proc.;
 • wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje wartość większą niż 1;
 • wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem przyjmuje wartość mniejszą niż 0,2 proc.;
 • wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem przyjmuje wartość mniejszą niż 30 procent.

Kategoria B zostanie przyznana podmiotowi szpitalnemu wymagającemu wdrożenia działań optymalizacyjnych, który z uwagi na swoją sytuację finansową, nie został zakwalifikowany do kategorii A, C albo D.

Kategoria C zostanie przyznana podmiotowi szpitalnemu wymagającemu wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, który nie będzie kwalifikował się do kategorii D oraz w przypadku którego spełniony będzie warunek wskazany w pkt 1 lub 2, tj.:

 • wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przyjmuje wartość mniejszą niż -2 proc. i jednocześnie wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje wartość mniejszą niż 0,70;
 • wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem przyjmuje wartość większą niż 5 proc. i jednocześnie mniejszą lub równą 15 procent.

Kategoria D zostanie przyznana podmiotowi szpitalnemu wymagającemu pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w przypadku którego wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem przyjmować będzie wartość większą niż 15 proc. lub w przypadku którego spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przyjmuje wartość mniejszą niż -5 proc.;
 • wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje wartość mniejszą niż 0,35;
 • wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem przyjmuje wartość większą niż 50 procent.

Cały projekt ustawy wraz z uzasadnieniem w załączniku.

"Szkodliwe i nieetyczne zjawisko ordynacji amantadyny". Posłowie piszą do MZ

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum