Minister Zdrowia: weszła zmiana wymagań w dobrych praktykach publicznej służby krwi

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia18 maja 2022 17:03

Minister Zdrowia zakomunikował zmianę w załączniku do obwieszczenia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Minister Zdrowia: weszła zmiana wymagań w dobrych praktykach publicznej służby krwi
Zmieniono treść obwieszczenia dotyczącego publicznej służby krwi. Fot. Adobestock
  • 18 maja Minister Zdrowia opublikował zmiany do załącznika obwieszczenia z 30 marca 2021
  • Obwieszczenie to dotyczy wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi
  • W życie weszło kilka istotnych zmian

Zmiana wymagań wobec dobrej praktyki służby krwi

W załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi wprowadzono zmiany.

Po pierwsze pkt 3.3.4 dotyczący Oznaczenia przeciwciał anty-HLA otrzymał nowe brzmienie: "Zaleca się wykonywanie badań obecności przeciwciał anty-HLA u kandydatów na dawców i dawców, u których wykonywano zabiegi przetoczenia krwi i jej składników, oraz u kobiet, które były w ciąży.

W przypadku stwierdzenia u dawcy albo u kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA albo w przypadku, gdy przeciwciała te nie były oznaczane to:

  1.  osoby te powinny być kwalifikowane do zabiegów pobierania krwi pełnej, z której otrzymany koncentrat krwinek czerwonych może być przeznaczony do użytku klinicznego, a uzyskiwany z takiej donacji koncentrat krwinek płytkowych może być przeznaczony do przygotowania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP wówczas, gdy w zlewanym koncentracie jest wykorzystany najwyżej jeden kożuszek leukocytarno-płytkowy od dawcy, u którego istnieje ryzyko wystąpienia przeciwciał anty-HLA a osocze do uzyskania Zl. UKKP powinno pochodzić od dawcy, u którego nie występuje takie ryzyko;
  2. osocza otrzymanego z krwi pełnej nie należy wydawać bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
  3.  osocze otrzymane metodą plazmaferezy od tych osób nie może być przeznaczone bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
  4.  nie zaleca się pobierania od tych osób KKP metodą aferezy, a w przypadku konieczności jego pobrania powinien on być pozbawiony osocza dawcy i krwinki płytkowe powinny być przemywane i zawieszone w osoczu takiej samej grupy krwi lub AB, lub w roztworze wzbogacającym, lub innym roztworze izotonicznym.

W przypadkach określonych w pkt 3 i 4 należy pamiętać o skróconym terminie ważności.

Z kolei w punkcie pkt 8.2.2. uchylono wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "W pracowni wykonującej badania z zakresu serologii grup krwi u dawców powinny być wykonywane poniższe badania:".

Obwieszczenie do pobrania pod tekstem.

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum