KR/Rynek Zdrowia | 25-08-2011 12:53

Mało chętnych na członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi nabór kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - przedstawicieli RPP. Powinno ich być 16. Na razie chętnych jest dwóch.

Na stronie internetowej RPP ogłoszenie o naborze kandydatów na członków wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta - wyemitowano czerwoną czcionką. Nieprzypadkowo, bo czas nagli, a chętnych brak.

- Do chwili obecnej do biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły dwa zgłoszenia w związku z naborem kandydatów na członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jeżeli do 9 września nie otrzymamy wystarczającej ilości kandydatur, termin naboru zostanie przedłużony tak, aby do 30 listopada zostali powołani wszyscy członkowie komisji - informuje nas Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta.

Z początkiem 2012 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadzi nowe zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy, będą mogli złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do specjalnie powołanych w tym celu komisji wojewódzkich.

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych będzie się mieścić w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda powoła 14 członków komisji; 4 członków stanowić będą osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa; 6 członków - osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta oraz 4 prawników.

Po jednym członku komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych pierwszej kadencji powołają też minister zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Muszą to zrobić nie później niż w terminie do dnia 30 listopada br., a wojewodowie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W kilku izbach lekarskich powiedziano portalowi rynekzdrowia.pl, że sprawa będzie dyskutowana na posiedzeniach rad, które odbędą się w pierwszych dniach września. Tymczasem do urzędów spływają pierwsze kandydatury od organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta i środowisk prawniczych.

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły trzy podania, w tym jedno ze środowiska lekarskiego. Do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - dwa, w tym jedno od prawnika, drugie z organizacji społecznej działającej na rzecz pacjenta. W łódzkim, mazowieckim i zachodniopomorskim urzędzie nie odnotowano jeszcze wpływu podań. Termin przesyłania kandydatur do urzędów wojewódzkich upływa 30 września br.