Małecka-Libera o wrzutkach do ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej. Wiceminister odpowiada

Autor: Jacek Janik • Źródło: Rynek Zdrowia01 sierpnia 2022 17:15

W poniedziałek na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia procedowana była ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Małecka-Libera o wrzutkach do ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej.  Wiceminister odpowiada
Senacka Komisja Zdrowia zajęła się ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej. Fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu
  • Procedowana regulacja wprowadza zmianę w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w związku z potrzebą wdrożenia do przepisów prawa krajowego zapisów dyrektywy unijnej – tłumaczył wiceminister zdrowia Piotr Bromber
  • Ustawa dotyczy jednak nie tylko zmian w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, ale także kwestii badań klinicznych, zawodu lekarza i lekarza dentysty, fizjoterapeutów i ratowników medycznych
  • Jak mówiła przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, nigdzie nie odnotowano efektów konsultacji społecznych w zakresie innych zagadnień niż te dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej, co może świadczyć, że do projektu ustawy zostały „wrzucone” pozostałe zapisy już w trakcie jej procedowania
  • Jak tłumaczył wiceminister Piotr Bromber - wszystko było konsultowane, bo "rozmawialiśmy na ten temat ze środowiskiem. Oczywiście w stosownym piśmie, na prośbę pani przewodniczącej, wyartykułuję, kiedy i z kim rozmawialiśmy"
  • Ostatecznie komisja przegłosowała poprawki zgłoszone do procedowanego projektu ustawy przez Biuro Legislacyjne Senatu, przy sprzeciwie Ministerstwa Zdrowia i przyjęła projekt przy 7 głosach za i jednym wstrzymującym

 

Jedna ustawa, szeroki zakres zmian

- Projektowana regulacja wprowadza zmianę w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w związku z potrzebą wdrożenia do przepisów prawa krajowego przepisów dyrektywy unijnej, która w głównej mierze dotyczy świadczenia usług transgranicznych czasowo i okazjonalnie przez pielęgniarki i położne nie będę będące obywatelami państw Unii Europejskiej – mówił wiceminister minister Piotr Bromber.

Dodał: Przede wszystkim chodzi o zniesienie obowiązku podawania przez te pielęgniarki czy położne w oświadczeniu informacji o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu i miejscu i czasie jego wykonywania w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

Jak wyjaśniał wiceminister Bromber, procedowana ustawa zawiera także istotne zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Mają na celu doprecyzowanie kompetencji właściwych instytucji do dokonywania oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej.

Jak tłumaczył wiceminister, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego jako organ kompetentny, odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na badania kliniczne proponuje się prezesa URPL, analogicznie jak obecnie w kwestiach sporządzania ocen etycznych proponuje się, aby były one sporządzane przez Komisje Bioetyczne, funkcjonujące na podstawie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zmiany w Prawie Farmaceutycznym, ustawie o zawodzie fizjoterapeuty i PRM

Dodatkowo ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne a dotyczą one między innymi
stworzenia krajowych przepisów kompetencyjnych dla organów właściwych w sprawach dopuszczenia do obrotu oraz nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem produktów leczniczych oraz przepisów umożliwiających pobieranie opłat za czynności.

Jak przedstawiał wiceminister, proponowane w ustawie zmiany dotyczą też ustaw o zawodzie fizjoterapeuty oraz Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie egzaminów dla ratowników medycznych i fizjoterapeutów.

- Likwidacja tych egzaminów w naszym przekonaniu umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego oraz znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników.

Małecka-Libera: to są wrzutki do ustawy

Prowadząca posiedzenie komisji senator Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę na to, że procedowana ustawa, mająca w nazwie „o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej” dotyczy wielu innych przepisów.

- Wnikliwie przyjrzałam się konsultacjom społecznym, którym ten projekt był poddawany i ze zdziwieniem stwierdziłam, że wszystkie zarzuty i wszystkie wnioski jakie padały ze strony społecznej odnosiły się tylko do kwestii zmiany regulacji zawodu pielęgniarki i położnej. Okazuje się również, że na stronach RCL-u, gdzie jest publiczny dostęp do wszystkich projektów, również nie można się doszukać na ten temat żadnej informacji – mówiła senator Małecka – Libera.

- Czy procedowany w tej chwili projekt zmienił swój zakres w trakcie procesu legislacyjnego w rządzie? Mam wrażenie, że pierwotny wzór tego projektu dotyczył tylko ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a dopiero w trakcie, już po konsultacjach społecznych, zostały dołożone do niego kolejne artykuły – pytała przewodnicząca komisji.

Wątpliwości wzbudziły też projektowane przepisy dotyczące badań klinicznych. Senator Wojciech Konieczny pytał czy przepis, który mówi, że Komisję Bioetyczne będzie wyznaczał minister zdrowia wynika z implementacji przepisów unijnych czy powodem są tego jakieś inne przyczyny?

Minister Zdrowia zadecyduje

Mecenas Ewa Sobczak z Naczelnej Izby Lekarskiej zwróciła uwagę na to, że projekt, który był skierowany do konsultacji publicznej ustawy o zmianie ustawy o pielęgniarkach i położnych oczywiście nie zawierał także zmian, dotyczących ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- O tej zmianie praktycznie dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy dostaliśmy zaproszenie na posiedzenie Komisji Sejmowej, która na której miało się odbyć pierwsze czytanie projektu. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie też zaopiniowało wprowadzanie tych zmian nie tylko ze względu na uchybienia w zakresie procedowania, ale również na merytoryczne rozwiązania, które były tam zawarte – mówiła mec. Sobczak.

Zwracała też uwagę na to, że projekt ustawy o badaniach klinicznych, który był w 2021 roku w konsultacjach publicznych, mający służyć stosowaniu polskiego prawa do rozporządzenia unijnego też zawierał rozwiązania, które przewidywały, to że powstanie jedna Komisja Bioetyczna, przewidywano jednak, że będzie ona wyznaczana spośród Komisji, które na swój wniosek zostaną wpisane na listę do tego uprawnionych.

- O ile dobrze pamiętam przewodniczący Naczelnej Komisji Bioetycznej, a nie minister zdrowia miał określać przesłanki, jakie musi spełniać Komisja Bioetyczna, aby móc się ubiegać o wpis na taką listę. Już wtedy samorząd lekarski sygnalizował swoje obawy, że może być przy tym rozwiązaniu marginalizowana rola Komisji Bioetycznych, które działają przy Okręgowych Izbach Lekarskich. W obecnym projekcie, jest zupełna uznaniowość, dowolność regulacji w tym zakresie – dodała reprezentująca NIL mec. Sobczak.

Konsultacje były, ale nie miały formalnego charakteru – tłumaczy wiceminister

Dopytywany przez senatorów wiceminister Bromber czy były konsultacje społeczne dotyczące procedowanej ustawy w sprawach obejmujących zagadnienia badań klinicznych, zawodów lekarza i lekarza dentysty, prawa farmaceutycznego, wyjaśniał, że były, ale nie miały formalnego charakteru.

- Wszystko były konsultowane, bo rozmawialiśmy na ten temat ze środowiskiem. Oczywiście w stosownym piśmie, na prośbę pani przewodniczącej wyartykułuję, kiedy i z kim rozmawialiśmy. Nie wprowadzamy też nic żadnym rozporządzeniem. Przecież to co teraz robimy to tylko implementujemy rozporządzenie, nie nasze, ale unijne. I implementujemy to na gruncie ustawowym - mówił wiceminister Bromber.

Ostatecznie komisja przegłosowała poprawki zgłoszone do procedowanego projektu ustawy przez Biuro Legislacyjne Senatu, przy sprzeciwie Ministerstwa Zdrowia i przyjęła projekt przy 7 głosach za i jednym wstrzymującym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum