MZ/Rynek Zdrowia | 19-09-2011 11:11

MZ ws. rejestru lekarzy i lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne

Resort opublikował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Rozporządzenie sporządzono na podstawie art. 16p ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późniejszymi zmianami). Określa ono sposób i tryb przekazywania danych do rejestru, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru i udostępniania danych. 

Informacje dotyczące liczby lekarzy zdobywających określoną specjalność lekarską są potrzebne w procesie prognozowania, jak najszerszego zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa poprzez zapewnienie dostępu do lekarzy określonych specjalności. Pozwala także na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny, m.in. prognozowanie liczby rezydentur i związanych z tym nakładów na kształcenie specjalistycznych kadr medycznych. 

Termin zgłaszania uwag mija 26 września br.
Więcej: http://www.mz.gov.pl/