MZ/Rynek Zdrowia | 07-04-2017 13:26

MZ ws. projektu rozporządzenia dot. rehabilitacji leczniczej

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej.

Fot. archiwum

Projekt rozporządzenia wprowadza modyfikację wymagań dotyczących personelu w zakresie świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Zmiana ta polega na rozszerzeniu możliwości udzielania obydwu świadczeń zdrowotnych przez magistrów fizjoterapii, a nie jedynie przez osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Resort zachęca do zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 10 kwietnia 2017.

Więcej: www.mz.gov.pl