MZ ws. pierwszego posiedzenia komisji ds. etyki w ochronie zdrowia

Autor: MZ, PAP/Rynek Zdrowie • • 07 sierpnia 2013 12:06

Ministerstwo Zdrowia opublikowało sprawozdanie z pierwszego posiedzenia komisji ds. etyki w ochronie zdrowia, które miało miejsce 4 lipca. W trakcie spotkania dyskutowano nad planami prac komisji na najbliższą przyszłość.

MZ ws. pierwszego posiedzenia komisji ds. etyki w ochronie zdrowia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ustalono, że komisja będzie podejmowała zagadnienia etyczne podnoszone przez środowiska profesjonalistów w ochronie zdrowia oraz pacjentów, a także najważniejsze pytania i kontrowersje pojawiające się w ochronie zdrowia.

Jak informuje resort, komisja planuje zapraszać do współpracy ekspertów w zakresie tematyki ochrony zdrowia i przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. Przy opracowywaniu niektórych tematów komisja będzie działać w porozumieniu z osobami zasiadającymi w etyczno-prawnych gremiach eksperckich, w szczególności z członkami Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz z reprezentantami samorządów zawodów medycznych. 

Komisja zdecydowała, że będzie realizować swoje cele przez definiowanie i analizowanie problemów etycznych, formułowanie zasad i praktycznych wskazówek postępowania oraz wskazywanie typowych okoliczności i kontekstów, w jakich dane problemy etyczne występują lub mogą wystąpić.

Obecnie komisja wytypowała jedenaście obszarów problemowych, które będą przedmiotem kolejnych pisemnych opracowań: konflikt interesów w ochronie zdrowia, zaufanie w ochronie zdrowia, etyka i etycy w ochronie zdrowia, kształcenie w zawodach medycznych, etyczne zasady prowadzenia badań biomedycznych, partnerstwo w ochronie zdrowia, nowe technologie biomedyczne, dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, etyka działalności naukowej w medycynie, kultura prawna w medycynie, problematyka końca życia. 

Katalog tematów, wątków i zagadnień, które wymagają wnikliwej analizy, oceny i propozycji regulacji jest otwarty i będzie uzupełniany w miarę pojawiania się potrzeb.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pod koniec maja napisał list "Do przyjaciół lekarzy". "Prawdziwego lekarza nic tak nie boli jak krzywda pacjenta, jak śmierć, której można było uniknąć" - podkreślił minister zdrowia.

"Oczywiście najłatwiej i najwygodniej tłumaczyć te sytuacje "wadami systemu". Ale to nie system podejmuje decyzje o przyjęciu lub odesłaniu pacjenta. Ani o sposobie jego leczenia. Te decyzje podejmujemy my - lekarze, ordynatorzy i dyrektorzy szpitali, pielęgniarki i położne, dyspozytorzy pogotowia i ratownicy. Jesteśmy za nie odpowiedzialni" - napisał Arłukowicz. Minister wyrażał przekonanie, że kodeks etyki lekarskiej wymaga zmian.

Arłukowicz w maju powołał Komisję ds. Etyki w Ochronie Zdrowia, która jest organem pomocniczym ministra. Przewodniczącym komisji został wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki; w jej skład weszli także m.in. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), dr Dorota Karkowska (Uniwersytet Łódzki); prof. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński); dr Joanna Różyńska, (Uniwersytet Warszawski); prof. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski).

Więcej: www.mz.gov.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum