MZ w zarządzeniu o zadaniach Biura Administracyjnego ministerstwa

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 21 lipca 2019 13:55

MZ opublikowało zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Zarządzenie podaje m.in. podstawowe zadania Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia.

MZ w zarządzeniu o zadaniach Biura Administracyjnego ministerstwa
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do podstawowych zadań Biura Administracyjnego należy:

1) koordynacja i monitorowanie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa;
2) prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra, w tym monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego;
3) inicjowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego oraz procesów ujętych w Księdze procesów;
4) opiniowanie pod kątem zgodności zrealizowanymi przez komórki organizacyjne zadaniami projektów pełnomocnictw i upoważnień Ministra i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych Ministra, pełnomocnictw w sprawach wyposażania w nieruchomości jednostek podległych lub nadzorowanych oraz upoważnień z zakresu kontroli zewnętrznej;
5) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie;
6) koordynacja procesu analizy ryzyka w Ministerstwie oraz koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne zadań z zakresu kontroli zarządczej;
7) współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie obsługi informatycznej Ministerstwa;
8) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa;
9) zapewnienie ładu i porządku, ochrony osób imienia oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;
10) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Ministerstwa;
11) obsługa techniczna organizowanych w Ministerstwie posiedzeń, narad i konferencji;
12) prowadzenie spraw dotyczących zakupu biletów w podróżach Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego;
13) zapewnienie łączności, transportu oraz obsługi poligraficznej Ministerstwa;
14) zarządzanie majątkiem ruchomym Ministerstwa i prowadzenie gospodarki materiałowej;
15) prowadzenie gospodarki magazynowej oraz ewidencji mienia;
16) prowadzenie inwentaryzacji majątku Ministerstwa;
17) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych III stopnia;Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia– 2 –Poz. 56

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze