MZ/Rynek Zdrowia | 26-11-2013 11:35

MZ w sprawie substancji chemicznych

Na stronie resortu zdrowia opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa: dla uzgodnień międzyresortowych 14 dni od otrzymania pisma dla konsultacji społecznych 23 grudnia 2013 roku.

Więcej:www.mz.gov.pl