MZ: w parlamencie finał prac nad regulacjami dotyczącymi m.in. lekarzy rezydentów

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 02 grudnia 2020 17:30

W parlamencie na końcowym etapie procedury legislacyjnej jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych - wskazało w środę (2 grudnia) w komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Zmiany obejmują m.in. sposób finansowania rezydentur.

MZ: w parlamencie finał prac nad regulacjami dotyczącymi m.in. lekarzy rezydentów
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W myśl noweli od 1 stycznia 2021 r. nastąpi istotna zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Zgodnie z nowelizowanym art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pieniądze na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów minister zdrowia będzie przekazywał na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydenturę. Wnioski te będą składane w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR).

Wszystkie tzw. umowy rezydenckie zawarte z ministrem zdrowia przed 1 stycznia 2021 r. ulegną rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2020 r.

"Nowy system finansowania i rozliczania rezydentur istotnie ułatwi współpracę pomiędzy ministrem zdrowia a jednostkami akredytowanymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne. Jednocześnie zmiana ta nie będzie miała wpływu na zasady finansowania rezydentur i wysokość wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w tym trybie" - wyjaśnia w komunikacie resort.

Ministerstwo podnosi ponadto, że w związku z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby pytań egzaminacyjnych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów, wynikającymi z trwania stanu epidemii, do 31 grudnia 2022 r. przesunięto termin uruchomienia bazy pytań PES oraz innych rozwiązań związanych z uruchomieniem tej bazy.

Resort zwraca uwagę, że dłuższy okres procedowania nowelizacji ustawy w parlamencie, spowodowany epidemią COVID-19, skutkował zakończeniem procedury legislacyjnej w sierpniu 2020 r.

"Jednocześnie zmiany organizacyjne w Centrum Egzaminów Medycznych oraz zwiększenie zadań Centrum w związku z koniecznością dostosowania egzaminów specjalizacyjnych wszystkich grup zawodowych do warunków epidemicznych, jak również zaangażowanie potencjalnych twórców pytań do walki z epidemią, uniemożliwiły implementację bazy pytań PES w pierwotnie zakładanym terminie" - poinformowało MZ.

Resort przekazał jednocześnie, że znowelizowane przepisy o egzaminach końcowych, w odniesieniu do bazy pytań, weszły w życie zgodnie z założeniami. Baza pytań została opublikowana 15 października 2020 r. i stanowić będzie podstawę do stworzenia testu już na najbliższy egzamin w lutym 2021 r.

Ministerstwo wskazało ponadto, że ustawa określa okres przejściowy, w którym osoby, które uzyskały decyzję ministra zdrowia, wydaną na podstawie ustawy o zawodzie felczera, potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera, będą mogły zwrócić się z tą decyzją do Naczelnej Rady Lekarskiej o wydanie prawa wykonywania zawodu i używania tytułu felczera - okres przejściowy upływa 1 stycznia 2022 r. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum