MZ: rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 18 sierpnia 2010 13:02

Ministerstow Zdrowia przekazało do konultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika.

Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej. Chodzi o transpozycję do prawa polskiego dyrektywy 2006/25/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym).

Zakres merytoryczny przepisów dyrektywy obejmuje obowiązki pracodawców odnośnie określenia ekspozycji i oceny ryzyka na jakie narażeni są pracownicy.

W projekcie rozporządzenia zdefiniowano określenia: badanie, czynnik szkodliwy, czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz wartości MDE (maksymalne dopuszczalne ekspozycje na promieniowanie optyczne).

Ponadto określono działania pracodawcy w zakresie oceny ryzyka, jakim jest promieniowanie optyczne, promieniowanie elektromagnetyczne i hałas.

Przepisy projektowanego rozporządzenia będą miały zastosowanie do wszystkich stanowisk pracy, na których promieniowanie optyczne występuje jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy.

Termin zgłaszania uwag upływa 27 sierpnia 2010 r.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum