MZ przegrał proces i zapłaci samorządowi lekarskiemu za...

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 07 listopada 2014 15:34

MZ zapłaci samorządowi lekarskiemu za zadania przejęte od administracji państwowej. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku wygrała proces przeciwko ministrowi zdrowia o zapłatę odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2011 r. za wykonywanie zadań przejętych od administracji państwowej.

MZ przegrał proces i zapłaci samorządowi lekarskiemu za...

Reprezentujący OIL w Gdańsku adwokat Karol Kolankiewicz wskazuje, że to wielki sukces pomorskiego samorządu. - Inne okręgowe izby lekarskie podobne procesy w ostatnim czasie przegrały. Sam proces wymagał skrupulatnego przygotowania wszystkich dokumentów, które pokazywały jakie wydatki ponosiła Izba Lekarska w Gdańsku (do pozwu załączono ponad 600 dokumentów) oraz przesłuchania świadków zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku - opowiada mec. Kolankiewicz.

Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwał prawie 2 lata. 20 października 2014 r. zapadł wyrok w całości przyznający rację samorządowi lekarskiemu.

Uzasadniając wyrok sąd uznał, że minister zdrowia złamał przepisy ustawy o izbach lekarskich, które nakazują przekazywanie izbom lekarskim realnych środków na finansowanie kosztów czynności przejętych od administracji rządowej.

W ocenie sądu zgłoszone koszty (m.in. wynagrodzenia pracowników, korespondencji, zakupu materiałów biurowych, wynajęcia ochrony obiektu, ogrzewania) powinny zostać zwrócone Izbie i to wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd wyjaśnił, że nie może uznać za zgodne z prawem tego, że minister zdrowia znając wysokość rzeczywistych wydatków proponował znacznie niższe kwoty i tłumaczył się brakiem środków w budżecie. Minister nie przedstawił dowodu, aby podejmowano jakiekolwiek działania w celu zwiększenia środków budżetowych na ten cel - wytknął sąd.

Uznał, że niezgodne z prawem jest to, że minister uchylił się od realnych negocjacji z samorządem lekarskim i przypomniał w uzasadnieniu, iż taki obowiązek minister sam sobie nałożył w rozporządzeniu do ustawy o izbach lekarskich.

Należy przypomnieć, że do zadań przejętych od administracji państwowej po reaktywacji samorządu lekarskiego w 1989 r. należy m.in. prowadzenie spraw z zakresu rejestru lekarzy oraz odpowiedzialności zawodowej w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i przed Okręgowym Sądem Lekarskim.

Warto też zwrócić uwagę, że jednym z powodów podniesienia od 1 stycznia 2015 r. składki z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów było - jak tłumaczył Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - ”przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które minister zdrowia powinien a nie chce płacić)”.

Komentując wyrok, Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział portalowi rynekzdrowia.pl, że Ministerstwo Zdrowia od zawsze zaniża kwoty, które powinny być przekazywane samorządowi lekarskiemu za wykonywanie zadań przejętych od administracji państwowej.

- W wyroku najbardziej satysfakcjonuje mnie to, że Sąd Okręgowy w Warszawie jednoznacznie stwierdził, że resort zdrowia ma obowiązek pokrycia realnych kosztów prowadzenia rejestru lekarzy i prowadzenia orzecznictwa zawodowego. To dla całego samorządu jest ważniejsze od kwot zasądzonych przez sąd w tej konkretnej sprawie.

- Trwa wiele procesów z Ministerstwem Zdrowia o zwrot kosztów poniesionych przez samorząd lekarski - zauważył Hamankiewicz. Jego zdaniem, problem powinien być już dawno załatwiony, i to nie na drodze sądowej. - My gotowi jesteśmy do porozumienia. Jesteśmy gotowi na daleko idące kompromisy, byle się tylko porozumieć. Potrzebna jest jednak wola drugiej strony. Wyrok warszawskiego sądu powinien skłonić do tego także ministra zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum