MZ: projekt zmian rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 22 grudnia 2018 20:56

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia, w którym wyodrębniono warunki realizacji nowo zakwalifikowanego świadczenia gwarantowanego - dziennej długoterminowej opieki medycznej.

W Projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wyodrębniono warunki realizacji nowo zakwalifikowanego świadczenia gwarantowanego w ramach - dziennej długoterminowej opieki medycznej.

W procesie kwalifikacji wykorzystano rekomendację nr 76/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej ,,Dzienna długoterminowa opieka medyczna” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Novum względem dotychczas realizowanych świadczeń jest wprowadzenie standardu oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy oraz działań usprawniających funkcjonowanie świadczeniobiorcy w okresie po zakończeniu realizacji świadczenia.

Działania te mają służyć podtrzymaniu efektów świadczenia i stymulowaniu świadczeniobiorcy do samodzielności, usprawniania oraz monitorowania stanu świadczeniobiorców po zakończeniu świadczenia.

Działania te obejmują:

1) przeprowadzenie wizyt domowych przez fizjoterapeutę;
2) przeprowadzenie rozmów telefonicznych ze świadczeniobiorcą lub opiekunem przez zespół dziennej długoterminowej opieki medycznej w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji świadczenia;
3) nawiązanie współpracy zespołu dziennego opieki medycznej z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Ze świadczenia dziennej długoterminowej opieki medycznej będą mogli korzystać świadczeniobiorcy bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum