MZ: projekt rozporządzenia ws. zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi

Autor: legislacja.rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 14 stycznia 2016 19:06

Ministerstwo Zdrowia przesłało do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

Projekt rozporządzenia określa:

1) szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi;

2) wymagania kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1;

3) wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na obrót środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub prekursorami kategorii 1;

4) warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1;

5) warunki i sposób ewidencjonowania obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

Projektowane rozporządzenie co do zasady zachowuje wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (Dz. U. Nr 288 poz. 1698) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych (Dz. U. poz. 156).

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w sytuacji gdy zezwolenie dotyczy środków odurzających z grupy III-N możliwe jest ich przechowywanie wraz z innymi produktami leczniczymi, bez konieczności wydzielenia odrębnego pomieszczenia, o ile będzie zapewnione zabezpieczenie przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych.

Jest to podyktowane dużą ilością tego typu produktów leczniczych, których przechowywanie w wydzielonej przestrzeni nastręcza trudności podmiotom. Dodatkowo produkty te są wydawane bez recepty.

W projektowanym rozporządzeniu utrzymano obowiązującą regulację, która przewiduje, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, które są produktami leczniczymi, nie może jednocześnie zajmować stanowiska Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, w której jest zatrudniona.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum