MZ: projekt rozporządzenia ws. szkoleń dotyczących jakości komórek, tkanek lub narządów

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 13 maja 2019 12:52

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

MZ: projekt rozporządzenia ws. szkoleń dotyczących jakości komórek, tkanek lub narządów
FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Zmiana rozporządzenia wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia ich spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju.

Jak tłumaczą projektodawcy rozporządzenia, składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłączny wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być on oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem - jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych - dokonać można drogą elektroniczną.

Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania wyłącznie pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek.

W proponowanych przepisach rozporządzenia wskazano, że we wzorze zaświadczenia o odbytym szkoleniu możliwe jest użycie pieczęci jednostki, w której odbywa się szkolenie bądź też będzie można wpisać jej nazwę i adres. Osoba podpisująca zaświadczenie będzie mogła użyć swojej pieczęci i podpisać zaświadczenie albo też wpisać imię i nazwisko i podpisać zaświadczenie drogą elektroniczną.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum