MZ: projekt rozporządzenia ws. szkodliwych czynników biologicznych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 15 września 2020 19:48

We wtorek (15 września) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmianę w § 1 w pkt 1, 3 i 4 projektu rozporządzenia polegającą na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia zgodnie z dyrektywą Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy Państwa członkowskie zostały zobligowane do jej wprowadzenia do krajowego systemu prawa najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r.

Ponadto zmiana zawarta w § 1 w pkt 2 projektu rozporządzenia polega na zmianie załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie nowego brzmienia lp. 4 i 8.

Nowe brzmienie lp. 4 polega na doprecyzowaniu, że „Pracy w jednostkach ochrony zdrowia” przez dodanie wyrazów „ w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne.”. Pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia nie został zmieniony przez wdrażane dyrektywy, jednak dotychczasowe brzmienie nie oddawało pełnej treści, która jest istotna w kontekście izolatoriów tworzonych w związku z pandemią COVID-19.

Zaś brzmienie lp. 8 budzi wątpliwości pod kątem interpretacji „potwierdzone narażenie”, co kojarzy się z koniecznością wykonania badań środowiska pracy, które są kosztowne dla pracodawcy, a nie są konieczne. Dlatego też zaproponowano jego nowe brzmienie.

Natomiast zmiana zawarta w § 2 projektu rozporządzenia uwzględnia przepis o transpozycji dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r., dlatego też załącznik nr 1 do rozporządzenia w zakresie tabeli „WIRUSY”, rząd „Nidowirusy”, rodzina „Coronaviridae”, rodzaj „Betakoronawirus”, „Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)" w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem będzie stosowany od dnia wejścia w życie rozporządzenia

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum