MZ/Rynek Zdrowia | 29-08-2019 22:22

MZ: projekt rozporządzenia w sprawie zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt Rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną.

W dużej mierze projekt powiela dotychczasowe rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz innych zmian, jakie zaszły w przedmiotowym zakresie.

Na przykład w zadaniach położnej POZ uwzględniono edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl