MZ: projekt rozporządzenia dot. planów działania systemu ratownictwa medycznego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 24 sierpnia 2018 21:37

Na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rozporządzenie określa:
1. Szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej „planem”;
2. Ramowy wzór planu;
3. Zakres danych podlegających udostępnieniu do publicznej wiadomości przez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie wojewódzkich planów działania systemu. Przepisy określające zawartość wojewódzkich planów działania systemu zostaną zmienione przez:

1. Usunięcie z nich zbędnych informacji już zawartych w innych planach przygotowywanych przez wojewodów np. w wojewódzkich planach zarządzania kryzysowego;
2. Uzupełnienie o dane dotyczące:
a) dyspozytorni medycznych, granic rejonów operacyjnych i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych,
b) sposobu współpracy między dyspozytorniami medycznymi,
c) sposobu organizacji i działaniu łączności radiowej.

Dodatkowo nowelizacja wprowadziła na wojewodów obowiązek aktualizacji wojewódzkich planów co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 marca, według danych za rok poprzedni.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum