MZ: ponad 700 legalnych aborcji w 2013 r.

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 kwietnia 2015 11:12

Ministerstwo Zdrowia podało, iż w 2013 r. wykonano 744 legalnych aborcji. 718 zabiegów zrobiono po wynikach badań prenatalnych. Te wskazywały duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu.

MZ: ponad 700 legalnych aborcji w 2013 r.

Jak podaje MZ - 23 razy ciąża została przerwana z powodu stanu zdrowia matki, 3 razy, gdy była wynikiem gwałtu. 

Resort poinformował, że nie dysponuje jeszcze danymi statystycznymi obejmującymi rok 2014. Dane za 2013 r. są ostatnimi dostępnymi. Informacje o wykonywanych legalnych zabiegach przerwania ciąży są gromadzone w oparciu o sprawozdania opracowywane w związku z Programem badań statystycznych na dany rok.

Placówki medyczne - podległe MZ i MON - wypełniają formularze MZ-24 oraz MZ-29, w których wskazują zabiegi przerwania ciąży w podziale na wiek kobiet oraz na przyczynę dokonania zabiegu (tj. z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki, w wyniku badań prenatalnych, w wyniku czynu zabronionego).

Jak poinformował rzecznik MZ Krzysztof Bąk, programem badań statystycznych statystyki publicznej nie zostały objęte szpitale publiczne podległe MSW oraz MS. W 2013 r. w szpitalach publicznych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych wykonano 7 zabiegów przerwania ciąży, wszystkie z uwagi na fakt, że badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu.

Z kolei z danych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2013 r. w szpitalach podległych temu resortowi nie przeprowadzono żadnego zabiegu przerwania ciąży. Łącznie zatem (tj. z uwzględnieniem z danych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) w 2013 r. zarejestrowano 751 zabiegów przerwania ciąży.

Rząd jest zobowiązany do corocznego przedstawiania w Sejmie sprawozdania z wykonania ustawy o planowaniu rodziny; zestawienie przygotowuje resort zdrowia. Zgodnie z nim w 2011 r., przeprowadzono 669 aborcji, w 2012 r. - 752 zabiegów legalnego przerwania ciąży.

Inne liczby Funduszu
Dane resortu zdrowia różnią się od danych NFZ, który rozlicza wykonane przez szpitale legalne aborcje. W 2013 r. szpitale wystąpiły do Funduszu o rozliczenie 1354 takich zabiegów. W 2014 r. rozliczono 1812 legalnych aborcji; najwięcej na Dolnym Śląsku i Mazowszu; najmniej było ich w woj. lubuskim - wynika z danych udostępnionych przez NFZ.

- Dane Narodowego Funduszu Zdrowia nie są danymi statystycznymi, ale danymi o charakterze finansowym i jest to liczba świadczeń przerwania ciąży w podziale na rozpoznania zasadnicze - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia.

W biurze prasowym MZ wyjaśniono, że dane statystyczne zbierane są nie na podstawie danych NFZ, tylko na podstawie oddzielnych druków - formularzy przygotowanych specjalnie do celów ustawy.

W Polsce, w myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 r.) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

O wyjaśnienie różnic w danych PAP zapytała konsultanta krajowego ds. położnictwa i ginekologii prof. Stanisława Radowickiego.

- Indukcja poronienia jest legalną aborcją dokonaną z przesłanek medycznych, jak np. obumarcie płodu. Indukcja poronienia to pojęcie szersze niż przerwanie ciąży ze wskazań prawnych - powiedział.

Dodał, że dane MZ to prawdziwa liczba aborcji dokonanych ze względu na przesłanki prawne.

- Do kategorii ''indukcja poronienia'' wchodzi wszystko i z paragrafu naszego (chodzi o przesłanki z ustawy o planowaniu rodziny - przyp. red.) i tzw. postępowanie lecznicze czyli terapia po obumarciu płodu, krwotok, nadciśnienie tętnicze nie dające się leczyć, które powstało w ciąży, cukrzyca oporna na leczenie - wyjaśnił prof. Radowicki.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum