MZ/Rynek Zdrowia | 07-08-2017 20:00

MZ odwołuje zespół ds. opracowania map potrzeb w kardiologii

Na mocy zarządzenia ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. rozwiązany zostaje Zespół do opracowania map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.

Zgodnie z nowym zarządzeniem, traci moc zarządzenie ministra zdrowia z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespół do opracowania map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem ogłoszenia.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/