MZ odpowiada NRL na pismo ws. konsultacji społecznych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 19 maja 2014 18:57

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z 13 maja br. wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, iż Ministerstwo Zdrowia z przykrością przyjęło informację, że pismo zawierające prośbę o zaopiniowanie projektu Ministra Zdrowia ws. badań lekarskich dotarło do Naczelnej Rady Lekarskiej 12 maja 2014 r., tj. w dniu upływu terminu na zgłaszanie ewentualnych uwag.

"W ocenie Ministerstwa Zdrowia dzień wysłania przedmiotowego pisma w dniu 5 maja 2014 r. wydawał się wystarczający do zabezpieczenia interesu Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie procedowanego projektu” - napisał wiceminister

Jednocześnie wyjaśnił, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców został skierowany do ponownych uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych w wyniku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnośnie konieczności dokładnego wdrożenia w ww. projekcie wszystkich przepisów wynikających z dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

Uwaga zgłoszona przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotycząca skreślenia w projekcie przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia i nie jest przedmiotem ponownych konsultacji. Projekt przekazany do zaopiniowania w dniu 5 maja 2014 r. pozostaje w ww. zakresie zgodny z ustaleniami podjętymi na konferencji w dniu 19 lutego 2014 r.

Wiceminister zdrowia zaprosił również przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na spotkanie dotyczące omówienia omawianego projektu w zakresie uwag otrzymanych w wyniku ponownych konsultacji, które odbędzie się w dniu 22 maja.

Więcej:www.nil.org.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum