MZ/Rynek Zdrowie | 24-05-2013 10:29

MZ o zmianie przepisów refundacyjnych

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej projekt stanowiska rządu ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Poselski projekt ustawy ma na celu wprowadzenie przepisów zmieniających proces wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, który w dniu złożenia tego wniosku był zawarty w wykazie (refundacyjnym).

Uproszczenie procedury polega na wyłączeniu konieczności składania analiz HTA i oceny tych analiz przez AOTM oraz wprowadzenie przepisu szczególnego w zakresie ustalenia cen dla tych produktów.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 27 maja 2013 roku.

Więcej: www.mz.gov.pl