MZ o wymaganiach dla egzaminatorów na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 23 lipca 2019 20:55

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzaminatorami mogą być teraz także pielęgniarki i ratownicy.

Jak podkreśla MZ w uzasadnieniu do projektu, podmioty realizujące kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy sygnalizują poważne trudności w zapewnieniu odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej w zakresie kadry lekarskiej, ze względu na istotny brak lekarzy posiadających wymagane rozporządzeniem kwalifikacje oraz koszty ich zatrudnienia w komisji egzaminacyjnej.

Dodatkowo rozwiązania wymaga problem braku odrębnego wzoru zaświadczenia dla osób, które zdają egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu. 

Projekt rozporządzenia przewiduje, aby w skład komisji egzaminacyjnej mogły wchodzić również osoby posiadające wykształcenie ratownika medycznego, pielęgniarki systemu oraz kwalifikacje ratownika.

Określono także wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskaniu tytułu ratownika dla osób, których zaświadczenie utraciło ważność. Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum