MZ/Rynek Zdrowia | 28-07-2011 10:04

MZ o umowach z zakresu ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

Resort przedstawił do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania.

Projektowane regulacje wpłyną na poprawę jakości realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, gdyż określają w sposób precyzyjny i przejrzysty tryb zawierania umów na ww. zadania oraz zasady rozliczania środków finansowych poniesionych na ich realizację.

Termin zgłaszania uwag upływa 8 sierpnia 2011 roku.

Więcej: www.mz.gov.pl