mz.gov.pl/Rynek Zdrowia | 30-11-2015 18:42

MZ o szkoleniu dla pielęgniarek i położnych dot. wypisywania recept

Od stycznia pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty na leki i wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne. Organizację bezpłatnych szkoleń z tego zakresu deklaruje obecnie kilka uniwersytetów medycznych.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) nowe uprawnienia zawodowe nabędą pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem pielęgniarskim (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny.

Program kursu specjalistycznego pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” został zatwierdzony 3 listopada.

Minister zdrowia, identyfikując zainteresowanie pielęgniarek i położnych kursem, zwrócił się do rektorów uczelni medycznych z prośbą o rozważenie zorganizowania go jeszcze w tym roku.

Organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych deklaruje obecnie kilka uniwersytetów medycznych.

Pielęgniarki i położne będą mogły przejść szkolenie z ordynacji leków i wypisywania recept również w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

Więcej: www.mz.gov.pl