MZ o obiegu informacji kwartalnych w podległych resortowi jednostkach budżetowych

Autor: Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia • • 03 kwietnia 2020 14:48

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia w piątek (3 kwietnia) opublikowane zostało zarządzenie w sprawie określenia zakresu danych, trybu i sposobu przekazywania, obiegu oraz przyjmowania kwartalnych informacji opisowych z realizacji budżetu przez podległe jednostki budżetowe oraz niektóre jednostki nadzorowane.

FOT. PTWP

Jak wskazuje zarządzenie, informacja opisowa z realizacji budżetu jest sporządzana kwartalnie przez wszystkie jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia oraz jednostki nadzorowane, którym w danym roku zostały przyznane środki finansowe z budżetu państwa części 46 - Zdrowie, działów: 851 - Ochrona zdrowia i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a odrębne przepisy, w tym umowy zawierane z Ministrem Zdrowia, nie określają sposobu rozliczania tych środków.

Informacja jest sporządzana narastająco i obejmuje jedynie środki pochodzące z budżetu państwa, które zgodnie z klasyfikacją budżetową są ujmowane w paragrafach z czwartą cyfrą „0”, w tym przede wszystkim przyznane w planach finansowych oraz na podstawie decyzji Ministra Zdrowia lub Ministra Finansów.

Ponadto informacja obejmuje omówienie wydatków ponoszonych w ramach środków oraz opis dochodów odprowadzanych przez jednostki na rachunek budżetu państwa.

Szczegółowe wytyczne odnośnie sposobu sporządzenia Informacji określa załącznik do zarządzenia.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum