MZ o możliwości zwolnienia z ograniczenia pracy do jednego miejsca

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 22 lipca 2020 21:53

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia projekt rozporządzenia zmniejszającego ograniczenia przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Obecnie zmieniane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 i 918) przewiduje sztywny mechanizm (swoisty automatyzm) przy sporządzaniu wykazu stanowisk objętych ograniczeniem w uczestniczeniu w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zmiany zawarte w projekcie zmierzają do uelastycznienia procesu określania ograniczeń w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby wykonujące zawód medyczny w tzw. szpitalach jednoimiennych oraz w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych dedykowanych wyłącznie pacjentom zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana określa, że to kierownik podmiotu leczniczego podejmował będzie decyzję o umieszczeniu danego stanowiska pracy w wykazie stanowisk objętych ograniczeniem w oparciu o kryterium podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Projekt określa również, że osoby objęte ograniczeniem będą mogły udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w przypadku, w którym kierownik podmiotu leczniczego zezwoli na udzielanie takich świadczeń pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu leczniczego, po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem.

Pracownicy tych podmiotów leczniczych będą mogli udzielać świadczeń innym pacjentom bez zachowania czternastodniowej przerwy po udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, o którym mowa w § 1 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jeżeli uzyskają ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie w projekcie przewiduje się dodanie do rozporządzenia przepisów, zgodnie z którymi osoba, objęta ograniczeniem będzie może wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego z wnioskiem o zwolnienie jej z tego ograniczenia. 

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum