MZ/Rynek Zdrowia | 22-05-2012 14:31

MZ o kursach reedukacyjnych dla kierowców

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Projekt rozporządzenia zamieszczony na stronie internetowej MZ został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 17 maja 2012 roku. Termin zgłaszania uwag upływa 21 od dnia otrzymania projektu.

Przewiduje on m.in., że wysokość opłaty za kurs obejmujący nie mniej niż 100 godzin dydaktycznych wyniesie 400 zł.

Więcej: www.mz.gov.pl