MZ o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 29 września 2010 13:20

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Projekt ustawy 29 września 2010 roku został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

Ustawa określa zadania i zasady działania Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Główną zmianą, w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, jest przyznanie prezesowi Urzędu kompetencji do wydawania decyzji, w sprawach zastrzeżonych obecnie dla Ministra Zdrowia, związanych z produktami leczniczymi i produktami biobójczymi, w tym przede wszystkich wydawania pozwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Rozwiązanie to pozwoli na rozdzielenie kompetencji w zakresie rejestracji i refundacji leków, a także wpłynie na przyspieszenie, uproszczenie i ujednolicenie systemu związanego z wprowadzaniem do obrotu ww. kategorii produktów.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum