MZ: nowelizacja rozporządzenia dot. wypłaty środków dla pielęgniarek

Autor: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia • • 29 marca 2020 18:00

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wchodzi ono w życie 1 kwietnia 2020 r. i przedłuża działanie OWU do 31 grudnia 2020 r. Dokument umożliwia kontynuację wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r.

Dokument umożliwia kontynuację wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r. Fot. Archiwum

Przyjęte przepisy pozwolą na realizację Porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych - poinformowano na portalu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, w dniu 29 marca.

Znowelizowane rozporządzenie, zgodnie z par. 2 ust. 5. zobowiązuje dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust.6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 14 marca 2020 r.

Więcej: dziennikustaw.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum