MZ: konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego ciągłych szkoleń farmaceutów

Autor: rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 06 lipca 2017 21:47

Projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych trafił do konsultacji publicznych.

Jak informuje resort zdrowia, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia istnieje potrzeba realizacji delegacji ustawowej poprzez określenie w projektowanym rozporządzeniu: ramowego programu ciągłych szkoleń, zakresu oraz form zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposobu odbywania ciągłego szkolenia (w tym trybu dokumentowania jego przebiegu), standardów ciągłych szkoleń oraz wysokości opłat za ciągłe szkolenie.

Projekt rozporządzenia został przekazany  5 lipca do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag w ciągu 30 dni, nie później jednak niż do4 sierpnia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum