MZ: konsultacje projektu rozporządzenia dot. standardów profilaktyki w pediatrii

Autor: legislacja.rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 17 września 2015 09:27

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą trafił do konsultacji publicznych.

MZ: konsultacje projektu rozporządzenia dot. standardów profilaktyki w pediatrii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Opracowany projekt rozporządzenia określa standardy postępowania medycznego przy udzielaniu dzieciom i młodzieży świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą obejmuje świadczenia, których celem jest jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju, zapobieganie powstawaniu i nasilaniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogą pojawić się w kolejnych okresach życia oraz współdziałanie na rzecz promocji zdrowia dzieci i ich rodzin.

W korespondencji kierowanej do Ministra Zdrowia przez Parlamentarzystów oraz Rzecznika Praw Dziecka podkreśla się konieczność wzmocnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie jednolitych uregulowań w tym obszarze - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Opracowany dokument jest polskim standardem profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem od urodzenia do uzyskania pełnoletniości. Podstawę opracowania dokumentu stanowiły prace badawcze w tym zakresie zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Standardy uwzględniają rekomendowane przez te podmioty wytyczne medycyny opartej na dowodach naukowych i doświadczeniach polskich w zakresie opieki nad dzieckiem.

Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. W standardzie określono, między innymi, zadania pracowników ochrony zdrowia w identyfikowaniu problemów społecznych dziecka i jego rodziny. Ma to ma istotne znaczenie w kontekście informacji o występowaniu przypadków krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Standard umożliwi pielęgniarce sprawującej opiekę zdrowotną nad dzieckiem wczesną identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia poprzez zwiększenie wizyt w środowisku domowym dziecka i wdrożenie stosownych działań prewencyjnych.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze