KR/Rynek Zdrowia | 24-12-2010 10:52

MZ jednoznacznie: żadnych wyłączeń z zakazu palenia na terenie ZOZ-ów

Resort zdrowia, w odpowiedzi na pytania portalu rynekzdrowia.pl poinformował, że zakaz palenia na terenie zakładu opieki zdrowotnej dotyczy również szpitalnych dziedzińców, ogrodów lub parków.

Dyrektorzy szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej zwracali uwagę na brak precyzyjnej definicji „terenu zakładu opieki zdrowotnej” w przepisach ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Piotr Olechno, rzecznik resortu zdrowia, wypowiada się jednoznacznie, że w zakładach opieki zdrowotnej wymagany jest szczególnie wysoki poziom ochrony przed dymem tytoniowym – zarówno ze względu na ich funkcję leczniczą, jak i wiarygodność instytucji powołanej do przywracania i ochrony zdrowia.

Podkreśla, że przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 zabrania palenia tytoniu na terenie zakładu opieki zdrowotnej, a art. 5 a nie uwzględnia możliwości urządzania palarni na tym terenie.

– Wiele zakładów opieki zdrowotnej posiada rozległy dziedziniec, ogród lub park. Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem jest to teren wolny od dymu tytoniowego. Ustawa nie przewiduje jakichkolwiek wyłączeń z zakazu palenia na terenie zakładu opieki zdrowotnej, w tym tworzenia palarni dla pracowników – informuje Olechno.

Jak wyjaśnia, takie potraktowanie zakładu opieki zdrowotnej w ustawie wynika z potrzeby wysokiego stopnia ochrony przed wymuszonym wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia (bierne palenie) i zapewnienia zdrowotnych warunków leczenia i pobytu pacjentów, a także ze społeczno-edukacyjnej funkcji, jaką szpital spełnia w stosunku do pacjentów, ich rodzin i otoczenia.