MZ/Rynek Zdrowia | 15-12-2011 10:26

MZ: harmonogram działan profilaktycznych przeciw HIV/AIDS

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS koordynator realizacji programu (Krajowe Centrum do Spraw AIDS) we współpracy z podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu opracowało projekt harmonogramu.

Harmonogram został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych 13 grudnia. Termin zgłaszania uwag upływa 23 grudnia.

Więcej: www.mz.gov.pl