RR/Rynek Zdrowia | 20-12-2016 17:49

MSWiA zapowiada zmiany w ewidencji urodzeń

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje nowelizację ustawy dotyczącej ewidencji ludności. Na wniosek ministra zdrowia i prezesa GUS w ramach nowelizacji zostanie poszerzony zakres zbieranych informacji o martwych i żywych urodzeniach.

MSWiA zapowiada zmiany w ewidencji ciąż. Fot. Shutterstock

Chodzi o art. 144 ustawy z 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie z proponowanym zapisem w informacji o ciąży i o porodzie należy podać: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu oraz rodzaj porodu. Karta martwego urodzenia ma zawierać czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeśli została stwierdzona.

MSWiA tłumaczy w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, że dzięki temu ”rozwiązany zostaje problem zbyt wąskiego zakresu danych pozyskiwanych o martwych urodzeniach i urodzeniach dla statystyki publicznej, m.in. dla potrzeb sporządzania bilansów ludności oraz prowadzenia polityki zdrowotnej w okresie okołoporodowym”.

Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że ”jedynym skutecznym rozwiązaniem wskazanego wyżej problemu jest interwencja legislacyjna polegająca na nowelizacji ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Fala niepokoju (dotycząca tego, że trzeba będzie rejestrować urodzenia żywych i martwych dzieci oraz podawać dane o liczbie poprzednich ciąż i rodzajach porodów), która przetoczyła się przez media społecznościowe, nie ma do końca uzasadnienia w faktach - ocenia Fundacja Panoptykon.

Fundacja zwraca uwagę, że wzbudzające największe emocje regulacje w sporej części już obowiązują.

Panoptykon przypomina, że karta martwego urodzenia została wprowadzona 1 marca 2015 r. Nowością jest natomiast plan zrównania zakresu danych przetwarzanych w kartach urodzenia żywego i martwego dziecka. Dotyczy to np. danych o poprzednich ciążach, które teraz zapisywane są tylko w kartach żywego urodzenia. Do obu typów kart dodana zostanie informacja o rodzaju porodu.

Wątpliwości Fundacji budzi natomiast m.in. ”zwiększenie zakresu danych przetwarzanych w kartach martwego urodzenia - ustawodawca powinien bowiem wziąć pod uwagę, że karta martwego urodzenia powstaje w szczególnie trudnym dla matki momencie”.

Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. Jej ”celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym”.